is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïöS BIJZONDERE SCHOOLORDE

den aangemoedigd, om aan de meest gevorderde en gefchiktde leerlingen, bij wijze van eerbelooning, en bij afwisfeling, eenig gedeelte ,van het onderwijs aan te bevelen.

25. Er zullen flechts, op bepaalde tijden t nieuwe leerlingen mogen aangenomen Worden, namelijk: in het begin van Louwmaand, Grasmaand, Zomermaand en Wijnmaand^

0.6. Tweemaal in het jaar, zal' er in iedere fchool, waar zulks geleideden kan, een examen gehouden worden, en daarbij de leerlingen, Welke genoegzame vorderingen gemaakt hebben, van dc eene klasfe naar de andere bevorderd worden (art. 11.)

Bij die gelegenheid zal aan hen, die in vlijt en ordelijkheid uitmunten , prijsjes , doch weinige in getal, uitgedeeld worden,- :

Aan de leerlingen, welke de fchool veriaten, "ricli wel gedragen en blijken van goede vorderingen gegeven hebben, zal hiervan, door den Onderwijzer, een vereerend getuigfehrift worden ter Ij and gefteld.

&?; De Meester zal, door kleine belooningen, zijne leerlingen tot vlijt en gehoorzaamheid aanfporen , met in achtneming tevens, dat niemand eenige beloouing wegens vlijt of vordering ontvange, zoo ook niet zijn gedrag, over het algemeen r goed is. Hij zal beloonen: a.) Door verhooging van plaats, w.) Door liet zitten op eene eerbank. tv) Boor liet fchrijven dér namen op een eertt» bord, of in- een zoogenaamd witboek.

Deor