is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAGERE SCHOOLWEZEN IN HOLLAND. 233

liefde tot de Overheid leggen. Gehoorzaamheid aan Ouders zal gehoorzaamheid aan God, en deze op hare beurt Christelijke gehoorzaamheid aan de Overheid in de jeugdige harten der teekomffige leden der maatfchappij ontwikkelen. Zoo veel belooft zich de Commisfie van deze weldadige inrigting, en zij weet, dat zij zich niet te veel belooft.

Van nog twee bijzonderheden oordeelt de Commisfie te dezer gelegenheid gewag te moeten maken. De eerfte is de invoering der Algemeens Boekenlijst. Daar reeds alle Scholen in dit Departement met Schoolboeken van eenen nieuwen en beteren ftempel voorzien waren , heeft het weinig moeite gekost uit de algemeene Boekenlijst de meestgefchikte boeken voor iedere fchool in te voeren, en hoezeer ook eene meerdere of mindere voorraad van nieuwe, doch thans in deze of gene fchool vervallene boeken bij de Onderwijzers eenige hinderpalen zette, mag men echter gerust zeggen, dat deze zaak in de meeste oorden van Vriesland haar bedag heeft gekreegen.

Even min kan zij eindelijk met flilzwijgen vóórbiigaan de Onderwijzers-GezelfcÜappen in dit Departement 5 twaalf zoodanige Gezelfchappen beftaa» in hetzelve, waarin men veilig mag rekenen, dat meer clan 150 Onderwijzers deel nemen.

Zonder den onwil en traagheid van dezen en genen te bedekken of te verfchoonen , moet zij hulde doen aan den ijver en volharding van veie Onderwijzers, welke gaarne infpanning, moeite, tijd en geld opofferen ter eigene oefening, en ia de opklaring Q 4 bun-