is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAGERE schoolwezen in holland. 437

deren op te dragen, de ingezetenen, door het toe. voegen van onderftand aan een' van beiden, de invoering van een beter onderwijs gemakkelijk zoeken te maken.

En offchoon deze aanmerking voornamelijk op dat gedeelte van dit Departement, welke het voormalig Groningen bevat, moet toegepast worden, zoo kan men echter niet ontkennen, dat hetgeen elders door de hulp der ingezetenen verrigt is, in het voormalig Departement Drenthe , door de krachtige, zekere, en zonder eenige afwijking ftandvastig vervolgde maatregelen van het ikftuur vergoed is, zoo dat ook dat gedeelte van het tegenwoordig Departement van de Wester■- Eems, door de beste inrigtingeu in het ftuk van het Schoolwezen met andere Hollandfche Departementen vrijelijk kan wedijveren.

De Commisfie van Onderwijs in het Departement voornoemd.

En uit derzelver naam,

TH. van SWINDEREN, Lid en Secretaris,

MAAN-