is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84'

L IJ s T

VAN

SCHOOLONDERWIJZERS,

die, door de Commisfiên van Onderwijs, in de Zomervergadering dezes jaars 1S11 geëxamineerd zijn, en de algcmeene toelating verkregen hebben.

TWEEDE RANG. B.

P. J. Baudet, den 18. van Iiooim. 1811, oud 33 jaren, geëxam. door de Comm. van de Monden van den IJsfel. Thans privaat Onderwijzer te Deventer.

G.

J. W. Gampert, den 17. van Hooim. 1811, oud 26 jaren, geëxam. door de Comm. van de Mon« den van de Maas. Thans Kostfchoolhoudcr onder Zoetermeer. Bezat den derden rang. P.

J. L. Peter/en, den 24. van Zomerm. i8ir, oud 38 jaren, geëxam. door de Comm. van de Westcr-Eems. Te Winfchoten.

T.