is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*-7& MaANDELIJKSCh

aan het zenden van kleine kinderen naar de Scholen van Hafmeien of Kokkenge is blootgefteld.

Voorts dat er te Zaandijk den 9. van Hooimaand 1. 1. door het Depar.ement Koog en Zaandijk der Maatfchappij: tot Nut van V Algemeen, de jaarlijkfche Prijsuitdeelingen aan de Schooljeugd gefchied zijn, in de Kerk der Hervormde Gemeente; bij welke gelegenheid de Leeraar jan visser, eene gepaste aanfpraak ter opening dezer plegtig' beid deed, over de kracht der gewoonte, met toepasfing op de gewoonte, om jaarlijks eereprijzen uit te deelen. Na dat vooraf eenige proeven zoo wel van de wijze van onderrigt, als van de vorderingen der kinderen gegeven waren in de onderfcheiden vakken, waarin onderwijs gegeven wordt, werden aan 504 leerlingen boeken en prenten ter belooningen aanmoediging gefchonken, en deplegtigheid, waarbij de Schoolopziener en een aanzienlijk aantal ingezetenen tegenwoordig was , met gepaste aanfpraken befloten. Bij afwisfeling werden er door de aanwezenden en door de kinderen eenige Gezangen, hiertoe opzettelijk vervaardigd, gezongen.

- Wijders dat op den 1. van Oogstmaand 1. ï. in de Uatergraafmeer is gevierd geworden het vijfentwintig jarig befraan der algemeene Leerfchool aldaar; bij welke gelegenheid een algemeen en openbaar onderzoek naar de vorderingen der jeugd is gehouden geworden, gevolgd van eene prijsutt*3eeling.

JE in-