is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigfen.

TWISK. Ten gevolge van liet, op zijn verzoek, verleende eervol ontslag aan den onderwijzer P. Kwantes, heeft het Gemeentebestuur, na bekomene magtiging, tot onderwijzer alhier benoemd P. Bobeldtjk, hebbende den tweeden onderwijzersrang, thans hulponderwijzer alhier, die zijne functie als hoofdonderwijzer dadelijk heeft aanvaard.

ENKHUIZEN. De post van tweeden onderwijzer deiOpenbare Armenschool vacant. Dec. 1852.

ABBEKERK en LAMBERTSCHAAG. De school te Lambertschaag vacant. Aug. 1852.

VI Distr. C. van Êiottimet.

RANSDORP. Door het overlijden van den onderwijzer Dikk Habbema, op den 2 Januarij j. 1., is de schooi vacant geworden. In de tijdelijke waarneming is behoorlijk voorzien-, terwijl nopens de vervulling latere mededeeling zal worden gedaan.

VIS Distr. A. *B. Sïet'hhattt.

WORMERVEER. De Noorderschool vacant. Jan. 1853IX. Distr. Jltr. Mr. C. van F&reest.

TEXEL. Nadat vergunning was verkregen tot opng' ting eener Bijzondere school der tweede klasse aan de® Burg, is in die school, na bekomene magtiging, tot onderwijzer aangesteld J. T. Hesselbekg, hebbende A°n tweeden rang, die zijnen post reeds heeft aanvaard. XI Distr. Mr. «#. BS", van Mia»m*n<i!*!'

DUIVENDRECHT , Gemeente Ouder - Amstel. pe Openbare school vacant. Dec. 1852.

Z m 32 ÏÏj A W M9.

II Distr. Mr. M. Jf* Seiitiiwi'&egis& BoeUe'

ZIERIKZEE. Bij besluit van den Gemeenteraad, v'alJ