is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

652

Sc/ioolnienws,

voelens voor ZEd. konde uitdrukken. Nadat nu nog bepaald was, om voortaan jaarlijks eene algemeene vergadering te houden, en de Voorzitter eene Commissie benoemd had tot de regeling daarvan, werd deze eerste algemeene bijeenkomst door den Schoolopziener gesloten.

Zoo eindigde een dag, die voorzeker onvergetelijk zal zijn, èn voor den Heer Beeloo , èn voor de onderwijzers in het derde District van Noordholland,