is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengehverfc.

blijft. Zijn uur is gewigtig. Het nieuwe jaar is gewïgtig. Dient het werk, waaruit gij zeiven voortgekomen zijt, ieder met de kracht, die hij ontvangen heeft! "Wie sterk is onder u, drage den zwakke, en oogste hoogen zegen in voor zijn doen; maar wie onder u zwak is, worde niet moedeloos. G-od is magtig in den zwakke. Hij ziet niet naar uwe kracht; Hij ziet naar uw hart. God is magtig voor den zwakke. "Ware Hij dit niet, ik stond niet in uw midden; ik bestond niet; ons werk bestond niet; ik ware niet uw vader. Zoo gij slechts gevoelt, dat gij zwak zijt; zoo gij slechts niet u sterk waant, waar gij zwak zijt, zal God sterk in uwe zwakte zijn. Vrienden, medearbeiders aan het werk, welks kweekelingen gij zijt; wat is het nieuwe jaar, wat moet het voor u zijn ? Verheffing van u zeiven tot elke kracht en tot elk offer, dat het van u eischt. Dat zijne dagen u heilig zijn! Het is welligt het beslissende jaar voor ons streven; moge in het beslissende oogenblik niemand, niemand uwer daaraan ontbreken! Niemand, niemand van die ik heb opgevoed, niemand van hen, die van het werk zijn voortgekomem, als een kind van zijne moeder, zal aan het werk in deszelfs beslissend oogenblik ontbreken. Gij zult dit jaar met nieuwe kracht en met nieuw leven ons werk bijstaan en God zal uwe trouw zegenen.

En gij, mannen, die met mij den grondsteen des gestichts gelegd hebt, die in de moeijelijke stonden van zijn eerst ontkiemen vriendelijk en hulpvaardig aan mijne zijde stondt en den last der eerste dagen in geduld en liefde met mij droegt; vrienden, zonder welke mijn werk, schier eer het begonnen was, reeds weder zijn einde zou gezien hebben; vrienden en medestichters des