is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

Waren en de huizon en de waag, die hij nog even zag, Verdwenen ook, en een ruim en onafzienbaar veld lag voor hem. Langzamerhand kwamen er honderden, ja duizenden van mannen dat veld bevolken en maakten een drukte en beweging , dat Mr. Rhodüs verschrikt opsprong en hij

Was wederom op zijn kamer en lag onrustig in zijn stoel, terwijl zijn lamp helder brandde, en zijn Johanna en zijn drie jongens lagen rustig te slapen.

„Dat is vreemd!" stamelde Mr. Rhodüs en dacht er °ver na. Weldra echter zat hij wederom naast den eerhiedwaardigen grijsaard, en zag hij eenige mannen voor hem °p het uitgestrekte veld, die zich om een vaandel schaarden van ongekende grootte, waarop met reusachtige letters te lezen stond: Onderwijzers , die aan de verbetering der menscïiJteid ^beiden !

„ Dezen zijn de edelen van uw geslacht!" onderrigtte de grijsaard. Mr. Rhodüs zag met eerbied op naar de aangewezenen. Hij begon ze te tellen en tot zijn bittere droefheid zag hij er maar weinigen, die zich bij het vaandel voegden.

„Welke mannen zijn dezen aan de linkerzijde?" vroeg Rhodüs.

„Onderwijzers!" was het antwoord. „En daar aan de regterzijde? " !, Onderwijzers!" f,En ginds achter de eersten!" «Onderwijzers!"

i, En daar die ontelbare schare van jonge mannen in de verte?

ij Onderwijzers !•"

»Zie, enkelen verlaten het vaandel!" «Dat zijn moedeloozen, wier goede wil bezweken is bij de eerste proef."