is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland jrg 81, 1929 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JACOB WINKLER PRINS

ik er met den dichter J. H. de Veer; wij schreven toen alle drie verzen bij zijn vijver, met het gezicht naar de lariksiaan en naar de hooge boomen op het eiland. Van mijn tweede bezoek erinner ik mij een prachtigen zomeravond, dien wij samen doorbrachten op het balcon van zijn landhuis. Hij had mij met zachte stem gezegd dat hij nü niet meer een veldbouquet kon plukken voor zijn lieve vrouw.

Over droomen sprak hij en over Kunst, over het lot van den Kunstenaar, over verbeelding, inspiratie en geweten, 't Was stil in de lucht, van ver klonk het geruisch van zijn boomen en links vóór ons uit welfde de rood-purper-gouden avondlucht, een droom van kleur; en toen in de stilte las hij mij een met potlood geschreven sonnet voor, getiteld »Schijn« en dat aanvangt:

»0 mijn zoet lief, gij zijt tot troost gegeven....«

Hij zat stil te genieten van den goddelijken avond en oogde naar de vuurzee en sprak opnieuw over Schijn; over den »Schoonen Schijn«.

Op een anderen avond, toen buiten de regen viel, zaten we bij een witte petroleumlamp met groene kap, zoodat er in 't vertrek een zonderling licht was, te meer daar ook de oude gordijnen, welke aan weerszijden twee kleine vertrekken afsloten, groen waren, vaal-groen, verbleekt. Hij stond op om een boek te halen uit zijn bibliotheek, en schoof, op eenmaal, binnenkomend een gordijn opzij, stond een oogenblik op een traptrede, leek geweldig groot. Toen werd de stemming als in een bedrijf uit Shakespeare, licht-groen van nuance....

Herhaaldelijk drong ik er bij hem op aan den bundel »Natuur-Symboliek« persklaar te maken; »Wereldvaart« te voltooien; een definitieve keuze te doen uit zijn reeds gedrukte poëzie. Ook bij mijn derde bezoek begon ik er weer over, met het gevolg dat «Gedroomde Drift« (uit »Wereldvaart«) in het net werd geschreven en ook een zeventigtal sonnetten uit »Natuur-Symboliek«. Dat hij een roman, getiteld »Toby of het Oude Huis« gereed had liggen, vertelde hij mij toen,