is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 5, 1909, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moede zinkt

der góden dag

in den gapenden muil des nachts.

Noodlot, zijt ge voldaan?

Hij zinke, de dag!

Hij zinke! verzwinde!

Verzwelg’ hem de nacht des Niets!

Maar mijne macht, mijne macht, waar zijt ge?

Schiet er geen èndere

wereld op

bij ’t scheppingswoord van Wodan?

Of is de nacht een

eeuwige baaierd?

Goden en godinnen.

Balder! Balder! Balder!

(De nacht begint langzamerhand te wijken.)

Bragi.

Neen, niet eeuwig! eeuwig niet!

Bragi breidt

zijne armen uit

hij ziet hij ziet...

Rook rolt

kwalm des Kwaads

en wentelt rond

en omhoog tot de wolken...

Dampen en duister

omhullen het heelal:

los waggelt