is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 5, 1909, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JuLius Hoste Jf. —De Strijd voor een Vlaaamsch Hooger Onderwijs . blz. 385

Dr Euqeen van Oye. Balder’s Dood (vervolg) 410 A. Van Werveke. Onderaardsche gevangenissen en burgverliezen ''ver-

volg) >439

J. Vercoullie. De Heidens of Tsiganen 458

J- M- Giosuè Carducci: A Satana 469

Leo van Riel. Fransche Letteren 476

André de Ridder,— Het Recht op het Geluk in de moderne Literatuur. > 481

Edmond Verstraeten. Schetsen 498

Dr Eugeen van Oye. Balder’s Dood (slot) 500

A. Van Werveke. Onderaardsche gevangenissen en burgverliezen fjlot . > 535

Maurits Sadbe. Nederlandsche Letterkunde 554

O. Van Doorsselaer. Duitse Letteren > 572