Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II

Ten gevolge van het bepaalde in het voorgaande Artikel van deze wet wordt:

verhoogd en mitsdien met: gebracht op: de Gewone dienst.........ƒ 1 552 591 ƒ 68 790 479 Gewone dienst Afdeling III Afdeling III........... 1 552 591 2 026 114 Onderafdeling II......... 1 552 591 1 723 622

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 December 1951.

JULIANA.

De Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, L. PETERS.

Uitgegeven de een en twintigste December 1951.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten