Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD No. 551

Verbetering

Op blz. 3, onder 10, derde regel, behoort na „ingevolge” te worden ingevoegd: „of op de voet van de Kinderbijslagwet of anders dan ingevolge”.

’s-Gravenhage, 6 Juni 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Verbeterblad d.d. 29 Februari 1952 vervalt.

Jaargang 1951.

Sluiten