Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stenen paal, staande tussen de Breem en de Hooibaamd, scheidingspunt der gemeenten Maasbracht en Linne, verder de weg volgende tot aan de brug genaamd: Schaapsoever, dan de beek opwaarts tussen de Brachterwater- en de Linnerwindmolen, tot aan het punt genaamd: de Kwade Herberg; vandaar in Zuid-Oostelijke richting langs de Brachterweg tot aan de spoorlijn Roermond—Maastricht; vervolgens in Zuid-Westelijke richting langs genoemde spoorlijn tot aan het kruispunt van deze spoorlijn met de Hombergstraat; van dit kruispunt in Zuidelijke richting langs laatstgenoemde straat tot aan de Krombeek; vervolgens in Zuidelijke richting langs de Krombeek tot aan de weg van Hingen naar Pepinusbrug; vandaar in Zuid-Oostelijke richting langs de weg Hingen—Pepinusbrug tot aan het kruispunt met de landweg door het Marissen; vandaar in Zuid-Westelijke richting langs laatstgenoemde landweg tot aan de weg Hingen— Pepinusbrug, die in Zuid-Oostelijke richting 160 meter wordt gevolgd; verder in West-Zuid-Westelijke richting langs de zich aldaar bevindende veldweg, tot waar deze uitkomt op de Waldfeuchterbaan; vandaar in Oostelijke richting langs de Waldfeuchterbaan tot aan de Reevensweg; verder achtereenvolgens in Zuid-Westelijke en ZuidOostelijke richting langs de Reevensweg tot aan de weg langs het Patersveld; vervolgens in Zuidelijke richting 275 meter langs de weg langs het Patersveld;

c. vandaar in een rechte lijn naar het punt, waar samenkomen de veldweg van Wolfsberg naar het Broek en de Bolvennerzandweg, van welk punt de linie bijenloopt met die langs de Duitse grens, volgens art. 2 letter b, tot de samenkomst van de veldweg, die leidt van de Haeselaarsweg naar de Echtbergweg, en de Echtbergweg;

d. van laatstgenoemd punt van samenkomst in een rechte lijn naar de Zuid-Westelijke punt van het perceel, kad. sectie C no. 2230; van dit punt in Zuidelijke richting langs de Roode Beek tot aan het snijpunt met de Haverterweg;

e. van laatstgenoemd punt in een rechte lijn naar het punt waar het voetpad door de Laan (ook genaamd Limbrichter allee) uitkomt op de Rijksweg Roermond—Maastricht; vervolgens in ZuidOostelijke richting 400 meter langs genoemde Rijksweg tot daar, waar de Dalstraat op de Rijksweg uitkomt; vervolgens in ZuidWestelijke richting langs de Dalstraat tot aan de landweg genaamd het Heygat; vandaar in Zuid-Oostelijke richting langs laatstgenoemde landweg tot aan de Maastrichter weg; vervolgens in Zuidelijke richting langs de Maastrichterweg, de Kaeskamerweg, de Raadskuilderweg, de Hongerstraat, de Ridder Vosstraat, tot aan het punt, waar laatstgenoemde straat uitkomt op de Rijksweg Roermond—Maastricht; van dit punt in Zuid-Westelijke richting langs de Rijksweg Roermond—Maastricht tot aan het punt, waar de Kummenadestraat op genoemde Rijksweg uitkomt; vervolgens in Zuid-Oostelijke richting

Sluiten