Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 Ontvangsten wegens het afgeven van verklaringen omtrent de samenstelling van voor uitvoer bestemde margarine. Paragraaf 4. Zuivelstation. 103 Bijdragen van versehillcnde instellingen in de kosten van het Rijkszuivelstation. Onderafdeling VIII. PLANTENZIEKTENKUNDIGE AANGELEGENHEDEN. Paragraaf 2. Plantenziektenkundige Dienst. 104 Ontvangsten wegens verkoop van motorvoertuigen. 105 Overige ontvangsten. 106 Ontvangsten van de Plantenziektenkundige Dienst. Onderafdeling IX. CULTUURTECHNISCHE AANGELEGENHEDEN. Paragraaf 2. Cultuurtechnische Dienst. 107 Ontvangsten wegens verkoop van motorvoertuigen. 108 Overige ontvangsten. Onderafdeling X. BOSWEZEN. Paragraaf 1. Algemeen. 110 Rente bij tussentijdse aflossing van ingevolge artikel 8 der Boswet 1922 verstrekte renteloze voorschotten. Paragraaf 2. Staatsbosbeheer. 111 Ontvangsten wegens verkoop van motorvoertuigen. 112 Overige ontvangsten. 113 Exploitatie en andere ontvangsten van het Staatsbosbeheer. Onderafdeling XI. GROND- EN PACHTZAKEN. Paragraaf 2. Voorlichtingsdienst. 114 Ontvangsten wegens verkoop van motorvoertuigen. Paragraaf 3. Centrale Grondkamer. 115 Overige ontvangsten. Onderafdeling XII. BUITENLANDSE AGRARISCHE VOORLICHTING. 116 Ontvangsten wegens verkoop van publicaties.

Sluiten