Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99 Aflossing van andere door de Staat verleende voorschotten. Paragraaf 3. Rijksinkoopbureau en Textielkeuringsdienst. B. Textielkeuringsdienst. 100 Opbrengst van uit het Magazijn van de Keuringsdienst bij het Rijksinkoopbureau verkochte goederen. Onderafdeling VII. DIENST DER RIJKSBEGROTING. Paragraaf 7. Afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen. 101 Aflossing van voorschotten werkverruiming. AFDELING III. BELASTINGDIENST EN DOMEINEN. Onderafdeling II. BELASTINGDIENST. 102 Opbrengst wegens overdracht van onroerende goederen. Onderafdeling V. DIENST DER DOMEINEN. Paragraaf 2. Inspecties der Domeinen. 103 Koopprijzen van Domeinen. HOOFDSTUK VIII A Departement van Oorlog II. KAPITAALSONTVANGSTEN. AFDELING III. LEGER. Onderafdeling II. HUISVESTINGSKOSTEN, BUREAUKOSTEN EN REISKOSTEN. Paragraaf 1. Huisvestingskosten. 71 Verkoop van onroerende goederen. Onderafdeling VI. DIENSTEN, WAPENS OF INSTELLINGEN, WELKE AFZONDERLIJK ZIJN GERAAMD. Paragraaf 1. Koninklijke Marechaussee. 72 Verkoop van onroerende goederen.

Sluiten