Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 51 Overige ontvangsten betreffende de Wederopbouw en Volkshuisvesting. Onderafdeling IV. TECHNISCHE CONTRÓLE. 52 Ontvangsten in verband met de puinopruiming. 53 Ontvangsten, welke rechtstreeks verband houden met de uitgaven voor voorlopige voorzieningen aan onroerend goed, uitgezonderd schepen. 54 Ontvangsten, in verband met de beschikbaarstelling van noodwoningen en noodwinkels, zomede verdere getroffen noodvoorzieningen. Onderafdeling V. FINANCIËLE ZAKEN. 55 Ontvangsten, welke rechtstreeks verband houden met uitkeringen en kredieten voor onroerende goederen en schepen. 56 Ontvangsten in verband met de wederopbouw en het onderhoud van de Koorkerk en de Nieuwe Kerk te Middelburg. II. KAPITAALSONTVANGSTEN. AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling V. OVERIGE ONTVANGSTEN. 57 Terugontvangen te veel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren. 58 Ontvangsten betreffende afgesloten dienstjaren. 59 Onvoorziene ontvangsten. AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 60 Ontvangsten in verband met aflossing van voorschotten aan de Stichting Bouwcentrum. Onderafdeling IV. TECHNISCHE CONTRÓLE. 61 Ontvangsten rechtstreeks verband houdende met montagebouw.

Sluiten