Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING III. ZEESCHEEPVAART EN INTERNATIONALE VERKEERSZAKEN. Onderafdeling I. DIRECTORAATGENERAAL VAN SCHEEPVAART. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 142 Ontvangsten, voortvloeiende uit de uitvoering van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 (Staatsblad no. 637). 143 Uitkering van het Scheepvaartfonds van het voordelig saldo van de exploitatierekening B van dat fonds over 1952. AFDELING V. WATERSTAAT. Onderafdeling II. REGIONALE BUITENDIENSTEN. 144 Ontvangsten, welke rechtstreeks verband houden met de uitgaven ten behoeve van de Wederopbouw van de aan het Rijk toebehorende eigendommen. 145 Opbrengst wegens verkochte Regeringsgoederen. II. KAPITAALSONTVANGSTEN. AFDELING III. ZEESCHEEPVAART EN INTERNATIONALE VERKEERSZAKEN. Onderdeling 1. DIRECTORAAT-GENERAAL VAN SCHEEPVAART. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 146 Uitkering van het Scheepvaartfonds van het voordelig saldo van de kapitaalontvangsten en -uitgaven van dat fonds over 1952. AFDELING IV. BURGERLIJKE LUCHTVAART. Onderafdeling I. RIJKSLUCHTVAARTDIENST. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 147 Aflossing van aan de N.V. Koninklijke LuchtvaartMaatschappij verstrekte leningen. 148 Aflossing van aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart verstrekte renteloze voorschotten.

Sluiten