Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling II. LANDBOUWONDERWIJS. Paragraaf 1. Algemeen. 153 Terugbetaling van renteloze voorschotten door jongelieden. 154 Terugbetaling van studie-voorschotten door gedemobiliseerde militairen. Paragraaf 2. Hoger Onderwijs. 155 Terugbetaling van renteloze studievoorschotten. Onderafdeling III. TUINBOUW EN TUINBOUWONDERWIJS. Paragraaf 2. Tuinbouwkundig onderzoek. 156 Terugontvangen rentedragende voorschotten ten behoeve van de exploitatie van de kruidendrogerij te Westergeest (Fr.). 157 Terugontvangen rentedragende voorschotten ten behoeve van de bouw van kruidendrogerijen. Onderafdeling VI. AKKER- EN WEIDEBOUW. Paragraaf 1. Algemeen. 158 Terugbetaling van voorschotten door kleine boerenbedrijven ter bevordering van de rationalisatie. Onderafdeling IX. CULTUURTECHNISCHE AANGELEGENHEDEN. Paragraaf 2. Cultuurtechnische Dienst. 159 Overige ontvangsten betreffende de Ruilverkavelingswet. 160 Ruilverkavelingsrente. 161 Terugbetaling van voorschotten betreffende de ontginning. Paragraaf 3. Herverkaveling Walcheren. 162 Verkoop van gronden en gebouwen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. 163 Verkoop van opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. Onderafdeling X. BOSWEZEN. Paragraaf 1. Algemeen Beheer.. 164 Terugbetaling van renteloze voorschotten als bedoeld in artikel 8 der Boswet.

Sluiten