Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vordering 70. Algemeen vorderingsbesluit 1940. 71. Beschikking van de secretarissen-generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Landbouw en Visserij, van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, van Volksvoorlichting en Kunsten, van Financiën, Van Waterstaat en van Sociale Zaken van 17 Maart 1941 tot uitvoering van artikel 9 van het Algemeen vorderingsbesluit 1940. 72. Beschikking van de secretarissen-generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Landbouw en Visserij, van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, van Volksvoorlichting en Kunsten, van Financiën, van Waterstaat en van Sociale Zaken, van 17 October 1941 houdende instelling van commissiën voor vaststelling van schadeloosstellingen. Verord.bl. 1940, no. 110. Ned. Stct. 1941, no. 58. Ned. Stct. 1941, no. 205.

Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Landbouw 1. Kwekersbesluit 1941. 2. Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 24 Juni 1942 betreffende inwerkingtreding van het Kwekersbesluit 1941. 3. Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht. 4. Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 24 Juni 1942, tot instelling van een afdeling Landbouwgewassen bij het Centraal Rassenregister en bij de Raad voor het Kwekersrecht. 5. Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 24 Juni 1942, ter uitvoering van artikel 4 van het Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht. 6. Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 14 September 1942, tot instelling van een Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen. 7. Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 2 October 1942, tot instelling van een rassenlijst voor landbouwgewassen. Verord.bl. 1942, no. 8. Ned. Stct. 1942, no. 120. Ned. Stct. 1942, no. 120. Ned. Stct. 1942, no. 120. Ned. Stct. 1942, no. 120. Ned. Stct. 1942, no. 178. Ned. Stct. 1942 ,no. 192.

Sluiten