Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 20 Maart 1944, tot wijziging der Mono- | poliebeschikking Tuinbouw. 70. Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 23 Mei 1944, houdende wijziging van zijn beschikking van 25 Januari 1943 en van de Monopoliebeschikking Tuinbouw. 71. Inventarisatiebesluit Voedselvoorziening. 72. Besluit van de secretaris-generaal van het j Departement van Landbouw en Visserij van 19 September 1941, tot wijziging van het Inventarisatiebesluit Voedselvoorziening. 73. Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 23 Mei 1944, tot wijziging van het Inventarisatiebesluit Voedselvoorziening. 74. Besluit van de secretaris-generaal van het , Departement van Landbouw en Visserij van 2 October 1940 tot wijziging van de Land- J bouw-Crisiswet 1933. 75. Besluit van de secretarissen-generaal van de Departementen van Landbouw en Visserij en van Financiën van 1 November 1940 be- j treffende wijziging van de Landbouw-Crisiswet 1933. 76. Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 8 November 1940 tot wijziging van de Land- j bouw-Crisiswet 1933. 77. Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 25 November 1940 tot wijziging van de Landbouw-Crisiswet 1933. Ned. Stct. 1944, no. 78. Ned. Stct. 1944, no. 101. Ned. Stct. 1941, no. 100. Ned. Stct. 1941, no. 183. Ned. Stct. 1944, no. 114. Verord.bl. 1940, no. 173. Verord.bl. 1940, no. 204. Verord.bl. 1940, no. 210. Verord.bl. 1940, no. 244. Organisatie Voedselvoorziening 78. Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941. 79. Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 7 Juli 1942, houdende wijziging en aanvulling van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941. 80. Tweede Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij, houdende wijziging van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941. 81. Algemeen Reglement betreffende de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van organisaties, ingesteld op het gebied der Voedselvoorziening. 82. Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 24 November 1941, tot wijziging van i Verord.bl. 1941, no. 69. Verord.bl. 1942, no. 76. Verord.bl. 1943, no. 26. Ned. Stct. 1941, no. 136.

Sluiten