Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT ven 28 December 1951, houdende bepaling van de datum waarop de Wet op de Walvisvangst in werking treedt.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, , Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 20 December 1951, No. 11613, Directie van de Visserijen;

Gelet op artikel 6 van de Wet op de Walvisvangst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De Wet op de Walvisvangst treedt in werking met ingang van 1 Januari 1952.

Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

Sankt Anton, 28 December 1951.

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, MANSHOLT.

Uitgegeven de vijf en twintigste Januari 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten