Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwerp Wetten en bekendmaking van de tekst van wetten Koninklijke besluiten, waarover de Raad van State is gehoord Andere besluiten; proclamatiën, enz. Formaties zie: Militair straf- en tuchtrecht Geldschieterswet 52 637 Gemeenten begrotingsvoorschriften 1931 51 127 bestuursvoorziening gemeente Finsterwolde 51 308 boekhoudvoorschriften 1951 51 337 financieel verhoudingsbesluit 1948 financiële verhouding Rijk en — 52 39 52 244 geldleningen aan de bank voor Ned. — te ’s-Gravenhage 51 510 gemeentewet, wijz. kiesbesluit 52 362, 363 51 441 kieswet (1951) 51 290 51 460 partieel uitbreidingsplan ’s-Gravenhage (plan Morgenstond) 51 548 rekeningsvoorschriften 1931 51 57, 127, 338 toevoeging gedeelten Borgharen, Itteren en Meerssen aan Maastricht 51 321 wijz. grens tussen Groningen en Noorddijk 51 358 wijz. grens tussen Lochem en Laren 52 : 306 wijz. grens tussen Loosdrecht en Loenen 51 480 wijz. grens tussen Wymbritseradeel en Wonseradeel 51 388 wijz. provinciale indeling Vlieland en Terschelling 51 121 Geneeskunst bevoegdheid vroedvrouw 51 201 genees- en tandheelkundige voorziening burgerbevolking, hem. i.w.tr. 51 289 51 607 52 162 Medische Tuchtwet 51 171 52 1 Geneesmiddelen pharmacopee 52 547

Sluiten