Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetten en Koninklijke Onderwerp bekendmaking besluiten, waarAndere besluiten; van de tekst over de Raad van proclamatiën, enz. van wetten State is gehoord hoger-landbouw — wijz. wet regeling — hogeronderwijswet 51 95, 301 bevoegdheid tot het hebben van een bijzondere Universiteit van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde grondslag te A’dam 51 4 52 226 bevoegdheid tot het hebben van een bijz. universiteit v. d. St. Radboudstichting te Utrecht 52 225 hogeronderwijswet, wijz. 52 375, 377, 591 subsidiëring gemeentelijk voorbereidend hoger — 51 453 lager — bijdragenbesl. l.o.wet 1920, wijz. kweekschoolwet 52 355 52 423 lager-onderwijswet 1920, wijz. leeftijd van toelating 52 355 51 78 regelen voor de rijkskweekscholen 51 137 regeling examen hoofdonderwijzer regeling examen ter verkrijging akte 51 375 bekwaamheid onderwijzer regeling examen ter verkrijging akte 51 373 bekwaamheid onderwijzer kweekscholen 51 374 regeling handwerkexamens regeling rijksbijdrage gem. en bijz. 51 73 kweekscholen en regeling gevolgen eindexamens gem. en bijz. kweekscholen 51 138 toekenning huldeblijk bij ambtsjubilea aan hoofden en onderwijzers tijd. besl. schoolgeld lager-onderwijs 52 74 1945 52 356 verstrekking voeding en kleding middelbaar — 51 241 heffing en invordering schoolgeld aan openbare dagscholen voor middelbaar en voorbereidend hoger — 51 58

Sluiten