Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Wilhelm Karl Bratvogel, geboren te ’s-Gravenhage (Zuidholland) 30 September 1900, zonder beroep, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

2°. Alojzy Jozef Buczek, geboren te Siemianowice (Polen) 27 Maart 1923, fabrieksarbeider, wonende te Breda, provincie Noordbrabant.

Artikel 3

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 ( Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Augustus 1949 (Staatsblad No. J 359) wordt het Nederlanderschap onthouden aan Leopold Gustav Neumann, geboren te Voorst (Gelderland) 28 Juni 1934, wonende te Osnabrück (Duitsland).

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 17 Januari 1952.

JULIANA.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Uitgegeven de eerste Februari 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten