Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7

1. Dit besluit kan worden aangehaald als „Toelagebesluit buitenlandse dienst”.

2. Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst, en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 Januari 1952.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 13 Februari 1952.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

JULIANA.

W. DREES.

Uitgegeven de vierde Maart 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten