Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 20 Februari 1952 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 6, derde lid, der Wet tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet (uitbetaling toeslagen aan rentetrekkers, woonachtig in Frankrijk ).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 Januari 1952, No. 5549, Afdeling Sociale Verzekering;

Gelet op artikel 6, derde lid, der Wet tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 Januari 1952, No. 36);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 13 Februari 1952, No. 685, Afdeling Sociale Verzekering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Te rekenen van 1 November 1951 vindt het bepaalde in artikel 6, tweede lid, der Wet tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet geen toepassing ten aanzien van rentetrekkers, die in Frankrijk hun woonplaats hebben.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 20 Februari 1952.

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

A. M. JOEKES.

Uitgegeven de veertiende Maart 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten