Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 20 Februari 1952, houdende goedkeuring van een Landsverordening van Suriname tot het aangaan van een lening in Nederland.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en Onze Minister van Financiën van 15 Januari 1952, Afdeling Financiële Zaken, No. 10457 en van 13 Februari 1952, No. 206, Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer, Afd. Indonesië en Overzeese Rijksdelen;

Gelet op artikel 152, lid 2, van de Landsregeling van Suriname;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Goed te keuren de Landsverordening van Suriname van 23 November 1951 ( Gouvernementsblad van Suriname No. 158), houdende machtiging tot het aangaan van een lening in Nederland.

Onze Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en Onze Minister van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 20 Februari 1952.

JULIANA.

De Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen,

L. PETERS.

De Minister van Financiën a.i., W. DREES.

Uitgegeven de veertiende Maart 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten