Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paragraaf 5. Bureau Controle Kostwinnersvergoeding . . 136 540 121 Personeelsuitgaven................. 136 540 Paragraaf 6 . Centraal Bureau voor Organisatie ..... 162 840 122 Personeelsuitgaven................. 162 840 Paragraaf 7. Afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen ...................... 552 358 123 Personeelsuitgaven................ . 548 088 124 Regeringscommissaris bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten ..................... 570 125 Kosten van de Rijkscommissie van Advies voor de Gemeentefinanciën.................. 3 700 126 Kosten in verband met de liquidatie van het Werkfonds . Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 127 Garantie door het Rijk aan de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten in verband met de door die Bank te verstrekken voorschotten, alsmede ter zake van door die Bank opgenomen geldleningen............... . Memorie Paragraaf 8. Afdeling Rijksbetalingsdienst ....... 1 316 340 128 Personeelsuitgaven................. 66 340 129 Vergoeding aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie wegens behandeling van postrekeningen van Rijkscomptabelen door de Postchèque- en Girodienst . . 1 250 000 AFDELING III. BELASTINGDIENST EN DOMEINEN . 115 715 085 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER...... 1 255 390 Paragraaf 1. Leiding van de Belastingdienst ...... 75 750 130 Personeelsuitgaven................. 75 750 Paragraaf 2. Afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst ................. 96 380 131 Personeelsuitgaven................. 96 380 Paragraaf 3. Afdeling Internationale Fiscale Zaken . . 63 140 132 Personeelsuitgaven................ 63140 Paragraaf 4. Afdeling Personeel van de Belastingdienst. 196 300 133 Personeelsuitgaven................ 196 300 Paragraaf 5. Afdeling Organisatie van de Belastingdienst 196 030 134 Personeelsuitgaven............. 196030

Sluiten