Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling III. KADASTER EN HYPOTHEKEN 7 531 470 Paragraaf 1. Algemeen beheer ............ 33 690 155 Personeelsuitgaven................. 33 690 Paragraaf 2. Divisies van het Kadaster ........ 4 329 120 156 Personeelsuitgaven...........ƒ 4 958 120 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk XI der Rijksbegroting (ruilverkaveling) . . . 629 000 zodat komt ten laste van de dienst van het kadaster . . 4 329 120 Paragraaf 3. Kantoren van de bewaring van de hypotheken, enz ........................ 2177 260 157 Personeelsuitgaven................. 2177 260 Paragraaf 4. Uitgaven van algemene aard van het kadaster en de hypotheken .................. 991 400 158 Algemene uitgaven...........ƒ 831 900 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk XI der Rijksbegroting (ruilverkaveling) . . . 133 000 zodat komt ten laste van de dienst van het kadaster . . 698 900 159 Specifieke uitgaven..........ƒ 178 500 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk XI der Rijksbegroting (luchtkartering) ... 31 000 zodat komt ten laste van de dienst van het kadaster . . 147 500 160 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 145 000 Onderafdeling IV. STAATSLOTERIJ........ 153 215 161 Personeelsuitgaven................. 77 860 162 Algemene uitgaven. . . .............. 69 755 163 Beloning van personeel voor de trekkingen....... 2 600 164 Aanschaffingenvoor inrichting, uitbreidingen vernieuwing 3 000 Onderafdeling V. DIENST DER DOMEINEN .... 5 966 410 Paragraaf 1. Algemeen beheer ............ 175 480 165 Personeelsuitgaven................. 130 480 166 Kosten van vervolging en van rechtsgedingen..... 10 000 167 Subsidiën aan de N.V. Kanaal Maatschappij „BuinenSchoonoord” voor dekking van exploitatietekort .... 35 000 Paragraaf 2. Inspecties der Domeinen ......... 1 875 030 168 Personeelsuitgaven................. 922 830 169 Algemene uitgaven................. 148 200 170 Specifieke uitgaven van de Domeinen......... 107 500 171 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreidingen vernieuwing 15 500

Sluiten