Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118 Bijdrage aan Ijsland wegens de exploitatie van een „long-range” (Loran) navigatiestation....... 25 000 119 Bijdrage aan Denemarken wegens de exploitatie van een „long-range” (Loran) navigatiestation...... 25 000 120 Bijdrage aan Ijsland wegens verleende diensten op het gebied der luchtverkeersbeveiliging, berichtgeving en meteorologie...... 140 000 121 Bijdrage aan Denemarken wegens verleende diensten op het gebied der luchtverkeersbeveiliging..... 240 000 122 Bijdrage aan de International Civil Aviation Organization te Montreal................... 305 000 23 Deelneming in de kosten van exploitatie van luchtvaartterreinen .................... Memorie 124 Verlichting op luchtroutes............. 10 000 Paragraaf 2. Buitenlandse Vertegenwoordigingen . . . 201 904 125 Personeelsuitgaven..........ƒ 154 204 hiervan komt ten laste van derden ... 8 400 zodat wordt uitgetrokken............. 145 804 126 Algemene uitgaven................ 55 600 127 Aanschaffing van kantoormeubilair, -machines en stoffering ...................... 500 Paragraaf 3. Luchtvaartinspectie .......... 591 022 128 Personeelsuitgaven................ 323 022 129 Algemene uitgaven................ 75 000 130 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................... 1 000 131 Inspectie van luchtroutes............. 32 000 132 Medisch onderzoek van luchtvaartpersoneel..... 70 000 133 Inspectie en keuring van luchtvaartmaterieel..... 60 000 134 Commissies................... 30 000 Paragraaf 4. Rijksluchtvaartschool ......... 4 143 236 135 Personeelsuitgaven................ 1 324 462 136 Algemene uitgaven................ 242 045 137 Bijzondere uitgaven voor de Rijksluchtvaartschool . . 2 522 229 138 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing..................... 54 500 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259)

Sluiten