Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195 Bijdrage aan de gemeente Maastricht in de kosten van aanleg van een industriehaven te Maastricht..... 196 Vergoeding aan de gemeente Enkhuizen wegens derving van haven- en vuurgelden en andere nadelen als gevolg van de bestemming der gemeentehaven tot vrije vluchthaven Paragraaf 6. Kanalen, vaarten, sluiswerken en bruggen A. Rijkswerken. 197 Onderhoud en verbetering van kanalen, vaarten, sluiswerken en bruggen c.a............... Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 13 600 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). B. Bijdragen. 198 Voorschot aan enkele beheerders van kanalen in Drenthe ter gedeeltelijke financiering van urgente herstelwerken aan die kanalen................. 199 Bijdrage aan de provincies Zuid- en Noord-Holland in de kosten van onderhoud van het Amstel-Aarkanaal . . . 200 Bijdrage aan de provincie Noord-Holland in de kosten van onderhoud van het vaarwater in het Zuider- en Noorder-Spaarne................. 201 Bijdrage aan de provincie Groningen in de kosten van verbetering van kanalen in Zuid-Oostelijk Groningen 202 Bijdrage aan de provincie Friesland in de kosten van aanleg van het gedeelte van het kanaal van Groningen naar het IJsselmeer, in die provincie gelegen, met de zijtak van Foncjacht naar Harlingen......... 203 Bijdrage aan de N.V. Maatschappij Overijsselse kanalen in de kosten van verbetering dier kanalen...... 204 Vergoeding aan de gemeente Gouda voor het aandeel dier gemeente in de jaarlijkse tolopbrengst op de vaart en het trekpad tussen Amsterdam en Gouda...... 205 Bijdrage aan de N.V. Maatschappij Overijsselse Kanalen in de kosten der exploitatie dier kanalen...... 206 Bijdragen aan verenigingen tot ijsbestrijding in de kosten van ijsopruiming op scheepvaartwegen........ 207 Aandeel in de rente en aflossing van een door de Nederlandse Vereniging voor Algemene Scheepvaartbelangen te Amsterdam aangegane 20-jarige lening ten behoeve van de bouw van een ijsbreker........... Paragraaf 7. Afwateringsbelangen ......... 208 Bijdrage aan het waterschap van de Berkel in de kosten van onderhoud van de Berkeiwerken....... 75 000 6 000 14 697 112 12 700 000 300 000 38 750 400 1 500 000 Memorie Memorie 2 000 120 000 27 000 8 962 2197 200 7 000

Sluiten