Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239 Kosten van onderhoud, verbetering en daarmede in verband staande uitgaven van de bij het Rijk in beheer en onderhou t zijnde wegen, welke voorkomen op de provinciale wegenplannen ................ Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 1 200 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 240 Onderhoud, herstel en verbetering van Rijkswegen, voor zover niet genoemd in de artikelen 238 en 239 . . . Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 2 150 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 241 Kosten van bouw van bruggen over de grote rivieren; onderhoud van gereedgekomen objecten, alsmede verdere uitgaven, verband houdende met de bruggenbouw Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 400 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 242 Uitvoering van werken ten behoeve van de Werkverruiming .................... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259) 243 Uitgaven voor Ievering van straatklinkers voor de Rijkswaterstaatswerken ..........ƒ 3 500 000 waarvan wordt doorberekend .... 3 500 000 zodat wordt uitgetrokken............ B. Uitkeringen en bijdragen. 244 Uitkeringen over 1952 aan de provinciën gezamenlijk, als bedoeld in artikel 3, sub 3, van de wet van 6 October 1934 (Staatsblad n°. 534) tot instelling van een Verkeersfonds, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 25 November 1948 (Staatsblad no. I 513)........ 245 Uitkeringen over 1952 aan de provinciën gezamenlijk, als bedoeld in artikel 3, sub 4, van de wet van 6 October 1934 (Staatsblad n°. 534), tot instelling van een Verkeersfonds, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 25 November 1948 (Staatsblad no. I 513)...... 246 Uitkeringen voor onderhoud, verbetering en aanleg van wegen of gedeelten van wegen, niet in beheer en onderhoud bij het Rijk................ Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no 259) 247 Uitkeringen of bijdragen terzake van overneming in beheer en onderhoud van Rijkswegen door anderen . . 1 030 000 2 100 000 320 000 Memorie Nihil 15 120 000 4 320 000 2 150 000 100 000

Sluiten