Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST: I UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER .... Nihil II KAPITAALSUITGAVEN............. 87 830 400 II KAPITAALSUITGAVEN...........ƒ 87 830 400 AFDELINGEN: I ZUIDERZEESTEUNWET........... III UITGAVEN, WELKE WORDEN VERDEELD OVER DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN. . IV AFSLUITDIJK C.A............... V NOORDOOSTELIJKE POLDER........ VI ZUIDELIJKE POLDERS............ VII WIERINGERMEER.............. VIII OVERIGE UITGAVEN BETREFFENDE HET ZUIDERZEEFONDS.............. AFDELING I. ZUIDERZEESTEUNWET..... 15 Rentedragende voorschotten ten behoeve van de kredietverlening, bedoeld in artikel 7 van de Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 290)............. 16 Rentedragende voorschotten in verband met de uitkering van contante waarden inzake tegemoetkoming wegens waardevermindering, als bedoeld in artikel 6a der Zuiderzeesteunwet 1925 ( Staatsblad n°. 290)........ 17 Rentedragende voorschotten in verband met de uitkering van toelagen tot een bedrag ineens, als bedoeld in artikel 6 der Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 290) . AFDELING III. UITGAVEN, WELKE WORDEN VERDEELD OVER DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN ................... 18 Personeelsuitgaven..........ƒ 1 524 200 hiervan komt ten laste van: artikel 22 van deze begroting ƒ 26 000 artikel 26 van deze begroting 513 500 artikel 60 van deze begroting 929 700 Hoofdstuk IX B...... 55 000 ---- 1 524 200 zodat wordt uitgetrokken............. Nihil 19 Algemene uitgaven..........ƒ 227 500 hiervan komt ten laste van: artikel 23 van deze begroting ƒ 4 000 artikel 27 van deze begroting 96 000 artikel 61 van deze begroting 127 500 -- 227 500 zodat wordt uitgetrokken............. Nihil 30 000 Nihil 375 000 59 597 200 27 263 200 505 000 60 000 30 000 15 000 5 000 10 000 Nihil

Sluiten