Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 241 Bijdrage aan de Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (artikel 3 van de wet van 30 October 1930, Staatsblad n°. 416 )................ Onderafdeling IV. LANDWEGEN (INCLUSIEF VEREN EN SCHIPBRUGGEN). Paragraaf 1. Specifieke buitendiensten. 246 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing......... 15 000 30 000 Paragraaf 2. Landwegen. A. Rijkswerken. 250 Kosten van bouw van bruggen over de grote rivieren; onderhoud van gereedgekomen objecten, alsmede verdere uitgaven, verband houdende met de bruggenbouw ............... 50 000 265 000 B. Uitkeringen en bijdragen. 254 Uitkeringen of bijdragen terzake van overneming in beheer en onderhoud van Rijkswegen door anderen ...... 90 000 55 000 Paragraaf 4. Uitgaven van algemene aard. 270 Onderzoek naar terreinen en voorbereidende werkzaamheden in verband met winning van beton- en metsclzand ... 25 000 25 000 Onderafdeling V. RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER. 273 Algemene uitgaven.......... 25 000 111 000 Onderafdeling VI. LANDAANWINNING. Paragraaf 1. Specifieke buitendiensten. 278 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing......... 2 500 3 500 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op : ƒ 42 850 ƒ 97 076 286 I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER AFDELING II. VERKEER- EN VERVOERDIENSTEN. wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op: Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. Uitgaven verband houdende met het herstel van de Rijn- en binnenvloot ... ƒ 450 000 ƒ 50 000

Sluiten