Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 249 Onderhoud, herstel en verbetering van Rijkswegen, voor zover niet genoemd in de artikelen 247 en 248 Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1950 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1950 aan te besteden werken.....ƒ 2 060 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1950 worden verwerkt en gefinancierd.................ƒ Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 259). waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ190 000. B. Uitkeringen en bijdragen. 251 Uitkeringen over 1950 aan de provinciën gezamenlijk, als bedoeld in artikel 3, sub 3, van de wet van 6 October 1934 (Staatsblad n°. 534) tot instelling van een Verkeersfonds, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 25 November 1948 ( Staatsblad n°. 1.513) terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ 2 286 000 en gebracht op................... 252 Uitkeringen over 1950 aan de provinciën gezamenlijk, als bedoeld in artikel 3, sub 4, van de wet van 6 October 1934 ( Staatsblad n°. 534), tot instelling van een Verkeersfonds, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 25 November 1948 ( Staatsblad n°. I 513) terwijl het artikel wordt verhoogd met ƒ 653 000 en gebracht op ................... TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER AFDELING V. RIJKSWATERSTAAT. Onderafdeling II. REGIONALE BUITENDIENSTEN. 301 Uitgaven ten behoeve van de wederopbouw van de aan het Rijk toebehorende eigendommen, de met de wederopbouw verband houdende kosten, alsmede voor kosten wegens beschikbaarstelling van bergingsmaterieel en personeel, voor zover deze niet onmiddellijk op derden kunnen worden verhaald Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1950 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1950 aan te besteden werken.....ƒ 11 000 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1950 worden verwerkt en gefinancierd................. Aangewezen voor toepassing voor artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 259) waardoor het artikel wordt verminderd met ƒ 1 525 000. 1 800 000 15 726 000 4 493 000 7 200 000

Sluiten