Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klasse van de standplaats

I II III en IV BeOnbe OnbeOnbe voegd voegd voegd voegd 5 % 5 % 5 % 766 728 699 670 767 729 700 671 768 730 701 672 769 731 702 673 770 732 703 674 771 733 704 675 772 734 705 676 773 735 706 677 774 736 707 678 775 737 708 679 776 738 709 679 777 739 710 680 778 740 711 681 779 741 712 682 780 741 712 682 781 742 713 683 782 743 714 684 783 744 715 685 784 745 716 686 785 746 717 687

Klasse van de standplaats

I II III en IV BeOnbe OnbeOnbe voegd voegd voegd voegd 5 % 5 % 5 % 786 747 718 688 787 748 719 689 788 749 720 690 789 750 720 690 790 751 721 691 791 752 722 692 792 753 723 693 793 754 724 694 794 755 725 695 795 756 726 696 796 757 727 697 797 758 728 698 798 759 729 699 799 760 730 700 800 760 730 700

Artikel IV

Slotbepaling

Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 Augustus 1951.

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 8 Maart 1952.

JULIANA.

Sluiten