Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 Huisvestingskosten, bureaukosten en reis- en verblijfkosten enz..............ƒ 2 474 000 waarvan komt ten laste van : Hoofdstuk IV der Rijksbegroting .........ƒ 353 500 Hoofdstuk V der Rijksbegroting ........ Nihil -- 353 500 zodat wordt uitgetrokken............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, no. 259) tot een bedrag van ten hoogste ƒ 212 600. 73 Verbruiksbehoeften; lichamelijke verzorging..............ƒ 4 476 700 waarvan komt ten laste van : Hoofdstuk IV der Rijksbegroting ......... f 639 500 Hoofdstuk V der Rijksbegroting ........ Nihil waarvan wordt terugontvangen ........ Nihil -_ 639 500 zodat wordt uitgetrokken............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, no. 259). 74 Aanschaffing en onderhoud van materieel . ƒ 3 233 400 waarvan komt ten laste van : Hoofdstuk IV der Rijksbegroting .........ƒ 461 900 Hoofdstuk V der Rijksbegroting ........ Nihil te ontvangen van derden . Memorie , - 461 900 zodat wordt uitgetrokken............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, no. 259). Paragraaf 2. Nederlands Detachement Verenigde Naties. 75 Bezoldiging................... 76 Materiële uitgaven................ Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, no. 259). Paragraaf 3. Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea. 77 Bezoldiging................... 78 Materiële uitgaven................ Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 2 120 500 3 837 200 2 771 500 19 632 200 3 823 600 15 808 600 13 500 000 5 400 000 8 100 000

Sluiten