Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123 Fotomaterieel Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 124 Verkeersleidingmaterieel............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 125 Vliegmedisch materieel.............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 126 Aanschaffing uitrusting vliegtuigbemanning..............ƒ 667 300 te ontvangen van derden....... Memorie zodat wordt uitgetrokken............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Paragraaf 5. Overig materieel .......... 127 Kazernemeubelen................. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 128 Kazerneringsartikelen.............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 129 Brandblusmaterieel................ Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 130 Muziekinstrumenten....... ......... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 131 Aanschaffing van materialen ten behoeve van onderhoud materieel.................... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 132 Overig materieel...........ƒ 132 100 te ontvangen van derden....... Memorie zodat wordt uitgetrokken............. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling V. UITVOERING VAN DIENSTEN DOOR ANDEREN............... 133 Genees- en tandheelkundige verzorging....... 702 730 20 900 80 900 667 300 3 868 100 448 500 404 400 1 277 800 3 100 1 602 200 132 100 356 500 356 500

Sluiten