Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 Algemene uitgaven................ 49 Centrale aankopen van kantoor- en tekenbehoeften ..............ƒ 120 000 door te berekenen aan diverse Afdelingen 120 000 50 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst.........ƒ 10 050 door te berekenen aan diverse Afdelingen 5 000 51 Centrale aankopen van kantoormeubilair-, machines en stoffering..............ƒ 11 000 door te berekenen aan diverse Afdelingen 10 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Paragraaf 2. Wetgeving en Juridische Zaken. . . . 52 Personeelsuitgaven................ 53 Algemene uitgaven................ 54 Aanschaffingen van kantoormeubilair, -machines en stoffering.................... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 23 600 Nihil 5 050 1 000 133 500 116 400 15 400 1 700 Paragraaf 3. Financiële Zaken .......... 55 Personeelsuitgaven ................ 56 Algemene uitgaven................ 57 Aanschaffingen van kantoormeubilair, -machines en stoffering.................... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 58 Diensten te verrichten door derden....... Paragraaf 4. Accountantsdienst .......... 59 Personeelsuitgaven..........ƒ 1 151 500 waarvan wordt doorberekend..... 618 300 60 Algemene uitgaven..........ƒ 125 000 waarvan wordt doorberekend ..... 68 700 Paragraaf 5. Organisatie en Efficiency ....... 61 Personeelsuitgaven . ............... 62 Algemene uitgaven................ 63 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 870 800 692 000 86 800 2 000 90 000 589 500 533 200 56 300 93 200 69 300 19 900 4 000

Sluiten