Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 Aanschaffingen van kantoormeubilair, -machines en stoffering.................... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 357 Commissiën en adviezen.............. 358 Kosten van het College voor de Visserijen...... 359 Kosten van de Raad voor Visserijen . ....... 360 Subsidie aan de Nederlandse Heidemaatschappij voor het nemen van proeven met het kweken en loslaten van jonge zalmpjes in Nederland............ 361 Bevordering van de Rivier- en Binnenvisserij 1. Uitgaven.............ƒ 175 000 2. Bijdragen............. 175 000 362 Verbetering van de visserij in het algemeen..... 363 Aandeel in het subsidie aan het Landbouw Economisch Instituut..................... 364 Kosten van aanduiding en/of opruiming van wrakken buiten het vaarwater gelegen, die hinderlijk liggen voor de visserij.................... 365 Subsidie aan „de Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit tot het uitrusten van een hospitaalschip voor zeevissers” ........ 2 000 10 000 1 000 300 2 000 Nihil 10 000 41 000 1 000 15 000 Onderafdeling II. INSPECTIE.......... 438 100 366 Personeelsuitgaven..........ƒ 343 700 waarvan wordt ontvangen van derden (Pootvisfonds)............ 45 000 ---- 298 700 367 Algemene uitgaven..........ƒ 64 200 waarvan wordt ontvangen van derden (Pootvisfonds)............ 19 000 --- 45 200 368 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 85 900 369 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing..................... 8 300 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling III. RIJKSINSTITUUT VOOR VISSERIJONDERZOEK............... 129 800 370 Personeelsuitgaven................ 99 300 371 Algemene uitgaven.......... 14 000 372 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 3 500

Sluiten