Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW Onderafdeling I. ALGEMENE ZAKEN..... Paragraaf 4. Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden ..................... 449 Voorschotten aan de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden...........ƒ 6 848 000 terug te betalen voorschotten..... 4 957 000 Onderafdeling II. LANDBOUWONDERWIJS . . . Paragraaf 1. Algemeen .............. 450 Kapitaalsverstrekkingen aan verenigingen, welke zich het verlenen van renteloze studievoorschotten aan jongelieden van goede aanleg, die land- of tuinbouwonderwijsinrichtingen wensen te bezoeken, ten doel stellen...................... 451 Studievoorschotten aan gedemobiliseerde militairen, die de studie aan een land- of tuinbouwonderwjjsinrichting wensen te volgen................. Paragraaf 2. Hoger onderwijs ........... B. Hogeschool ........'......... 452 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan..........ƒ 1410 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 453 Voorschotten aan studerenden, die normaliter gelden uit Indonesië ontvangen............... Paragraaf 3. Middelbaar onderwijs ........ F. Rijkslandbouwwinterscholen ........... 454 Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ................. Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan..........ƒ 12 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling III. TUINBOUW EN TUINBOUWONDERWIJS.................. Paragraaf 2. Tuinbouwkundig onderzoek ...... 455 Lening aan het Instituut voor Tuinbouwtechniek voor grondaankoop, kassenbouw, nieuwbouw en inrichting van kapitaalgoederen en aanschaffingen........ Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 10 864 706 1 891 000 1 891 000 1 891 000 352 000 210 000 85 000 125 000 130 000 130 000 120 000 10 000 12 000 12 000 12 000 1 494 300 1 494 300 755 000

Sluiten