Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING I. MINISTERIE........... Memorie Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE......... Memorie 109 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling en ten behoeve van de Rijksgebouwendienst ............ƒ 55 000 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen . 55 000 zodat wordt uitgetrokken............. Nihil Maximum van de verplichtingen , die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 55 000. HO Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING .................... 14 100 000 Onderafdeling IV. TECHNISCHE CONTRÖLE . Memorie 111 Uitgaven voortvloeiende uit door het Rijk verleende garanties inzake het afnemen door gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen van montagewoningen . . . Memorie Onderafdeling V. FINANCIËLE ZAKEN..... 14 100 000 112 Voorschotten ingevolge artikel' 56 der Woningwet en kosten van bouw van woningen, welke volgens andere Rijksregelingen worden gefinancierd . . . ƒ 14 100 000 waarvan ten laste van: a. artikel 113...... Memorie b. artikel 114...... Memorie ---Memorie zodat wordt uitgetrokken............. 14 100 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 113 Voorschotten aan gemeenten voor het verkrijgen van een woning in eigendom door arbeiders en met hen gelijk te stellen zelfstandigen................ Memorie 114 Kredieten onder hypothecair verband voor verdere woningbouwvoorzieningen................. Memorie

Sluiten