Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. Eberhard Lorinser, geboren te Stuttgart (Duitsland) 3 Februari 1881, gepensionneerd onderluitenant van het Koninklijk Nederlands-Indische leger, wonende te Bandoeng, Indonesië.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 1952.

JULIANA.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de achtste April 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten