Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De matrozen moeten tenminste 17 jaar oud zijn en moeten tenminste gedurende 2 jaar op zee of op de binnenwateren als lid van het dekpersoneel hebben gevaren. Evenwel wordt de tijd, doorgebracht op een vakschool, voor de helft als vaartijd in de zin van de voorgaande alinea berekend, op voorwaarde dat deze schooltijd in totaal tenminste één iaar bedraagt.

4. De scheepsjongens moeten tenminste 14 jaar oud zijn. Wanneer het dekpersoneel uitsluitend uit scheepsjongens bestaat, moet één van hen tenminste 15 jaar oud zijn en gedurende tenminste één jaar op zee of op de binnenwateren als lid van het dekpersoneel hebben gevaren.

Wanneer de scheepsjongen de enige mannelijke hulp van de schipper is, moet hij tenminste 16 jaar oud zijn en gedurende tenminste twee jaar op zee of op de binnenwateren als lid van het dekpersoneel hebben gevaren.

5. Wanneer de bemanning twee of meer matrozen telt, kan één van hen worden vervangen door twee scheepsjongens.

6. De stokers moeten tenminste 18 jaar oud zijn. Tot de leeftijd van 20 jaar moeten zij in het bezit zijn van een medische verklaring van lichamelijke geschiktheid, welke verklaring halfjaarlijks hernieuwd moet worden. Deze verklaring moet zich aan boord bevinden.

7. De matrozen-motordrijver zijn matrozen, die elementaire motorkennis bezitten.

8. De leerlingen-machinist behoren tot het machinekamer-personeel en moeten tenminste 14 jaar oud zijn.

Artikel 37

1. De bemanning van vaartuigen, niet voorzien van mechanische beweegkracht en wel voorzien van mechanische hulpmiddelen voor het behandelen van de zware ankers en de sleeptrossen alsmede voor het verhalen van het vaartuig, moet tenminste bestaan uit: Bemanning van vaartuigen zonder mechanische beweegkracht

Laadvermogen Boven Beneden de brug van Duisburg-Hochfeld van 15 t/m 350 t. 1 matroos 1 jongen van 350 t/m 750 t. 1 matroos 1 matroos of 2 jongens van 750 t/m 1000 t. 1 matroos 1 jongen 1 matroos van 1000 t/m 1500 t. 2 matrozen 1 matroos 1 jongen van 1500 t/m 2500 t. 2 matrozen 1 jongen 2 matrozen van 2500 t/m 3000 t. 3 matrozen 2 matrozen 1 jongen meer dan 3000 t. 3 matrozen 1 jongen 3 matrozen

Sluiten