is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. Adriamts Antonius Woutherus De Keijzer, geboren te Goirle (Noordbrabanl) 24 October 1923, schrobbelaar-draadmaker, wonende te Goirle, provincie Noordbrabant;

7°. Walter Levy, geboren te Berlijn (Duitsland) 12 November 1892, rustend arts, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

8°. Josephus Johannes Marinus, geboren te Gilze en Rijen (Noordbrabant) 31 Juli 1900, fabrieksarbeider, wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant;

9°. Wilhelm Friedrich Mestriner, geboren te Bochum (Duitsland) 13 Augustus 1908, magazijnchef, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

10°. Albert Joseph Miedaner, geboren te Keulen (Duitsland) 21 April 1903, leraar handenarbeid, wonende te Amsterdam, provincie N oordholland;

11°. Erzsébet Maria Pavlitzky, geboren te Boedapest (Hongarije) 6 Augustus 1912, kantoorbediende, wonende te Culemborg, provincie Gelderland;

12°. Paul Curt Schijf, geboren te Aken (Duitsland) 11 Januari 1896, textielfabrikant, wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant;

13°. Josef Vacek, geboren te Flucna (Tsjecho-Slowakije) 5 Februari 1894, mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

14°. Leib Walzer, geboren te Przeworsk (Polen) 12 Augustus 1899, textielhandelaar, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

15°. Emil Wimper, geboren te Ende (Duitsland) 17 April 1915, bankwerker, wonende te Heerlen, provincie Limburg.

Artikel 2

Met afwijking, voor zoveel nodig, van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°., der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Aleksander Bolsenga, geboren te Plorzycki (Polen) 26 November 1924, timmerman, wonende te Enschede, provincie Overijssel: 2°. Hans Joachim Ehrlich, geboren te Bad Salzungen (Duitsland)

14 Augustus 1919, directeur ener naamloze vennootschap, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

3°. Albert Gerrit Johan Pfister, geboren te Nijmegen (Gelderland) 31 October 1904, sergeant-majoor-instructeur, wonende te Nijmegen, provincie Gelderland;