Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verhoogd met: Onderafdeling IV. VERTEGENWOORDIGING IN NOORD-AMERIKA. Artikel 10 Algemene uitgaven..........f 13 720 Onderafdeling VII. VERTEGENWOORDIGING IN FRANKRIJK. 14 Personeelsuitgaven.......... 3 550 Onderafdeling VIII. VERTEGENWOORDIGING BIJ DE NEDERLANDSE MILITAIRE MISSIE IN DUITSLAND. 15 Personeelsuitgaven.......... 14 500 Onderafdeling IX. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. 16 Algemene uitgaven.......... 90 000 19 Representatiekosten......... 1 275 20 Specifieke uitgaven van het Ministerie . 95 000 24B Vergoeding aan gemeenten voor de kosten verbonden aan de afwikkeling van consumentencredieten........... 10 000 Onderafdeling X. OVERIGE UITGAVEN. 30 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259).............. 113 333 31 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip van de afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren.......... 45 000 AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 35 Personeelsuitgaven.......... 11 000 en mitsdien gebracht op: 101 420 56 279 36 988 963 970 8 275 393 000 20 000 163 333 145 000 107 222

Sluiten