Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verhoogd met: Artikel 179C Schadeloosstellingen op grond van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 (i Staatsblad no. G 401)........f 5 012 AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling V. JURIDISCHE ZAKEN EN BEWINDVOERING. Paragraaf 2. Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen. 183 Personeelsuitgaven.......... 177 870 184 Algemene uitgaven.......... 28 885 185 Specifieke uitgaven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen . 507 000 Onderafdeling VI. ECONOMISCHE EN SOCIALE ZAKEN. Paragraaf 2. Commissariaat voor Oorlogsschade. 194 Personeelsuitgaven.......... 135 000 195 Algemene uitgaven.......... 29 500 198 Algemene uitgaven Schade-enquêtecommissies..............•. 88 600 199 Aanschaffing van kantoormeubilair Schade-enquêtecommissies........ 1 070 Paragraaf 3. Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen. 218 Kosten van de Commissie van beroep voor Militaire Vorderingen........ 730 II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling II. DIRECTIE BUITENLANDS BETALINGSVERKEER. 230 Deelneming in het International Monetary Fund............. 81 684 767 231 Deelneming in het kapitaal van de International Bank for Reconstruction and Development............. 6 885 288 en mitsdien gebracht op: f 15 012 315 570 117 685 657 000 887 490 188 380 609 585 9 770 8 230 81 684 767 6 885 288

Sluiten