Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op: Paragraaf 5. Afdeling Directe Belastingen. Artikel 125 Personeelsuitgaven..........f 19 000 f 195 310 Paragraaf 6. Afdeling Indirecte Belastingen. 126 Personeelsuitgaven.......... 5 000 60 430 Onderafdeling II. BELASTINGDIENST. 135 Mengmiddelen tot het denatureren van goederen.............. 75 000 175 000 Onderafdeling IV. STAATSLOTERIJ. 147 Personeelsuitgaven.......... 4000 63600 Onderafdeling V. DIENST DER DOMEINEN. Paragraaf 2. Inspecties der Domeinen. 154 Personeelsuitgaven.......... 30 000 767 720 155 Algemene uitgaven.......... 30 000 143 348 156 Specifieke uitgaven van de Domeinen . . 3 000 12 000 Paragraaf 3. Bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stromen. 160 Personeelsuitgaven.......... 5 000 141 190 Paragraaf 4. Rentambten met uitzondering van de Wieringermeer. 163 Personeelsuitgaven.......... 12000 135840 166 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing......... 6 000 1 000 Paragraaf 5. Rentambt Wieringermeer. 169 Personeelsuitgaven. ..... 10000 125630 173 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ......... 1 200 1 300 Paragraaf 6. Staatsexploitatie van landbouwbedrijven. 178 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing . ........ 42 000 37 000 179 Grondbelasting, waterschaps- en gemeentelasten ......... 2 000 40 000

Sluiten